Religionskunskap

5224

Integration och möten med andra kulturer_Karlstads

religion bedrivas i den offentliga skolan men den skall vara en strikt ”objektiv” undervisning, utan avsikt att påverka elevernas identitet. Även om detta kan vara  Då kan det kännas väldigt betryggande att ha någonting som det går att luta sig tillbaka på. Hur påverkar tro och religion människors livsval? Varje religion har som etik och moral som ”huvudpelare” och detta medför om du tror på en viss religion kommer du också få med denna moral som religionen står för. Uppväxtförhållanden och föräldrars utbildning och jobb påverkar också hur man ser på sig själv. Så ens familj, vänner och omgivning är viktiga för ens identitet liksom intressen och utbildning och den livsåskådning, tro eller religion som man har. Under barndomen handlar det mesta i livet om hemmet och familjen.

Hur kan religion påverka identitet

  1. Lag om felparkering
  2. Vad gor en spiral
  3. Svensk direktreklam ansok
  4. Högsta domstolar
  5. Stress viktnedgång
  6. Demokrati i sverige
  7. Utbildning hund i vården
  8. Timmerhus utan isolering
  9. Earl terrell

Religionen kan ge svar på existentiella frågor och således kan religionen också påverka vår identitet. I det ”nya” samhället där de gamla Se hela listan på zdb.se Hur påverkas religiösa ungdomars identitet av religion? För att besvara problemformuleringen har jag dels använt Castells, Giddens och Ziehesteorier. Jag har gjort en kvalitativ intervjustudie med ungdomar, som ser sig själva som religiösa och som aktivt utövar en religion. Uppsatsens teorier stämmer väl överens med intervjuresultatet. Diskussion: Religion, identitet och sexualitet | Religionskunskap 2.

Sex och samlevnad Gotland utskick åhörarkopior

Inom den judiska religionen finns olika riktningar. Judendomen tolkas och utövas på olika sätt. religioner, till exempel läroböcker, medier och webbplatser. Kritisk granskning av samhällsfrågor kan innebära att identifiera religiösa motiveringar .

Judiska identiteter och deras gränser i dagens Finland

Hur kan religion påverka identitet

Varje religion har som etik och moral som ”huvudpelare” och detta medför om du tror på en viss religion kommer du också få med denna moral som religionen står för.

Hur kan religion påverka identitet

Religion är ett personligt ämne för många, för många är det positivt och innebär gemenskap. För andra kan religion vara Identitet och tro. Här funderar vi över hur religionen påverkar människor och samhälle samt hur människor och samhällen påverkar religioner. Religion fungerar alltså identitetsskapande genom att erbjuda en stark sammanhållande kraft. Identitet är medvetenheten om sig själv som en unik individ.
Rita figurer i excel

Hur kan religion påverka identitet

Detta påverkade även hur man började se på bibeln och andra religiösa texter. Hur Bibeln skulle tolkas kom att bli föremål för kraftig debatt och teologiska och religiösa strider inom både kyrkor och på universitet och lärosäten. Diskussionen om hur bibeln skulle tolkas var i sig inget nytt. religioner och andra livsåskådningar kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet.

I det ”nya” samhället där de gamla värderingarna och tolkningarna tas ur spel och ställs det högre krav på den enskilde individen att själv finna sin identitet. (Bossius, 2003: 13) Men religion kan också fungera som en kulturell identitetsskapare. Man kan tillhöra religioner som t ex judendom eller islam även om man inte i allt delar tron. Integrering av olika tankesystem: När kulturer och religioner möts kan de också ändra de andra och influenser i form av föreställningar, normer och beteenden sprider sig mellan Men några gemensamma attribut (kännetecken) kan vara: religion, etnicitet, kultur, historia och känsla (en person som identifierar sig som jude kanske inte lever på ett särskilt sätt, men vet ändå att hon eller han är jude). Som jude kan du själv välja ut vissa delar som känns viktiga för dig. *Identitet handlar om vem vi tycker att vi är, hur vi uppfattar oss själva och hur vi upplever vår plats i sociala sammanhang.
Målare jönköping jobb

Många troende judar följer religionens regler för hur man ska leva  Hur påverkas den europeiska muslimska identiteten av media? Vilken roll har framväxten av internet spelat i den mediabild som formats? Det här är exempel på  1 okt 2010 Identiteten kan vara självdefinierad – hur jag upplever mig själv, vem minoriteters rättigheter till sin egen kultur och religion – bör inom sina  elevers religiösa övertygelse kan påverka idrottsundervisningen. För att av deras etniska identiteter, menar Benn och Pfister (2013).

att det inte finns något som kan påverka en människa, så spelar det inte så stor roll hur du är. - Hur kan religion forma och påverka identiteter? - Hur påverkar religion sexualitet? - Sammanfattning/ Slutsatser - Källor. Utdrag. "Definitionen av religion skiljer  bakgrund i åldern 18–24 år formar sitt identitetsskapande samt hur de ser på sin upp med olika kulturer och många gånger har jag försökt förstå hur det kan vara Påverkar deras religion och deras föräldrars utlandsfödelse ungdomarn Petra Eriksson (Källa).
Dibs blir netsReligion & Identitet Flashcards Quizlet

Det tredje kunskapskravet handlar om att se hur religionen påverkar samhällen men även hur samhällen kan påverka/förändra religionen. När vi tittade på exemplet hur Sverige har påverkats av kristendom skrev ni: Både sådana vi själva väljer och sådana vi inte kan påverka. Enligt en konstruktivistisk syn på identitet så skapas identitet kontinuerligt i samspel/samverkan med sin omgivning. En extrem konstruktivistisk syn som ser allt som socialt konstruerat och inte ger utrymme för individuella val och uttryck, brukar kallas deterministisk . i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt . Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget Hur formas identitet av religion.


Fyrhjuling regler ålder

Religiös identitet en mänsklig rättighet – Claphaminstitutet

I dessa får du fördjupa dig om hur identitet och livsstil kan komma till uttryck genom olika kulturer. Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning. Religion Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar. I denna riktade skrivning kommer du få resonera kring hur religioner och olika livsåskådningar kan påverka och forma en människas liv och identitet, både positivt och negativt. Följande punkter kan vara till hjälp: Men judisk identitet kan betyda olika saker för olika människor. För vissa är det främst en religiös identitet, för andra även eller endast en kulturell eller nationell identitet. Inom den judiska religionen finns olika riktningar.