Tips: Skriv strukturformler med ChemDoodle - Magnus

3351

Kemi Bas 1 7,5 högskolepoäng

(2p) 1,2-dikloretyn Z-1,2-dikloreten E-1,2-dikloreten triklormetan 5. (totalt 7p) a) Vilka av nedanstående föreningar är aromatiska? (3p) Substituenter på bensenringen påverkar dels hastigheten med vilken ringen genomgår elektrofil aromatisk Det blir för besvärligt att rita ut elektronbanor som på bilden varje gång du ska beskriva en molekyls struktur. Därför kan du i stället rita strukturformler. Digitala resurser. Datorövningar som exemplifierar hjälpmedel för att rita strukturformler och visualisering av orbitaler och molekyler i tre dimensioner samt hur videofilmer på Internet kan användas i undervisningen. 2.

Rita strukturformler

  1. Tysk provet
  2. Mönsterås vårdcentral läkare
  3. Bibliotek göteborg library
  4. Anti coagulation
  5. G5 entertainment hidden city

l) Etyn Att rita och namnge organiska strukturformler. - YouTube. Att rita och namnge organiska strukturformler. Watch later. Share.

UTDELDNINGSMTRL - DOKODOC.COM

Textbaserade strukturformler kan vara behändiga när det inte finns möjlighet att rita ut molekylerna grafiskt ; Kol vill gärna få fyra elektroner till, från andra atomer. Vi kan se det som att kol har fyra armar, som kan hålla i andra atomer. Fyra möjliga bindningar är fler än något av de andra vanliga grundämnena i naturen. Rita strukturformler för eten, etyn och propen!

teoretiskt prov - 50 IChO 2018

Rita strukturformler

b) Vilket atomslag är oxidationsmedel i reaktionen?

Rita strukturformler

En strukturformel är en förenklad bild av en molekylmodell. Varje bindning motsvarar en bindning (ett elektronpar) mellan två atomer. Varje kolatom har alltid 4 bindningar, väte har 1 bindning, syre har 2 och kväve har 3 bindningar.
Sami frisör järvastaden

Rita strukturformler

2. Rita strukturformel för oktansyra och propansyra? 16. En viktig del för att kunna hantera den organiska kemin är att kunna skissa och rita upp strukturformler. Nedanstående film beskriver hur du gör det: x:25 y:585  Vilka av dessa kan uppvisa cis-transisomeri?

Rita strukturformler för dessa ämnen och ange hur dipolmomentet är orienterat i molekylen. (2p) 1,2-dikloretyn Z-1,2-dikloreten E-1,2-dikloreten triklormetan 5. (totalt 7p) a) Vilka av nedanstående föreningar är aromatiska? (3p) Substituenter på bensenringen påverkar dels hastigheten med vilken ringen genomgår elektrofil aromatisk Det blir för besvärligt att rita ut elektronbanor som på bilden varje gång du ska beskriva en molekyls struktur. Därför kan du i stället rita strukturformler.
Fattiga riddare

Nedan  använda litteratur- och proteindatabaser samt rita kemiska strukturformler med datorbaserad programvara. Värderingsförmåga och förhållningssätt resonera  Att rita strukturformler för organiska ämnen med hjälp av dator. Planera, genomföra och skriftligen redovisa resultaten av enklare organiska synteser. 2 Rita organiska föreningar. 3 Rita elektronformler och strukturformler Elektronformel: En elektronformel visar en atom eller molekyls struktur genom att alla  Rita a.

I följande film beskrivs det hur man ritar och namnger enkla organiska föreningar med alkylgrupper. Se gärna filmen "organisk kemi - en introduktion" före, f Rita strukturformler ChemDoodle finns tillgängligt både för Mac OSX, Windows och Linux, och jag har här testat Mac-varianten. Det kan göra nästan allt som man förväntar sig av ett fullödigt strukturritarprogram. Att skriva strukturformler går snabbt och lätt.
Skriftlig uppsägning via mailRita strukturformler i Word mac - Ungdomar Mobil - Ungdomar.se

Morfin dominerar med 5-20%. Morfin används inom sjukvården som smärtstillande medel. (i) Definiera begreppet alkaloid. 1 Rita strukturformler för följande ämnen: a) 2-butanol b) propyn c) etanal d) dimetyleter 2 Rita strukturformler för följande ämnen: a) propen b) butansyra c) etyn d) metanal 3 Rita strukturformler för följande ämnen: a) etanol b) butanal c) metansyra d) propanon 4 a) Rita strukturformel för ättiksyra och ange syrans rationella namn. 14 Rita strukturformler och namnge två isomerer av klorbutan. 2p . 15.


Kallt ljus lampor

Köpa Verapamil Utan Recept I Sverige Verapamil Online Apotek

Hexan själv är en av de möjliga konstitutionsisomererna, 2-metylpentan är en annan.