Att fatta etiska beslut under press - MSB RIB

6683

1

om etiska teorier (Malmsten, 2008). Sjuksköterskan bör själv kunna ta ansvar för att bedöma en situation utifrån moraliska riktlinjer. Kunskap i de etiska teorierna bidrar till att sjuksköterskan kan lösa moraliska problem och konflikter. De etiska teorierna som sjuksköterskan bör ha kunskap om är dygdetik, pliktetik och konsekvensetik. Pliktetiken är en etisk teori som grundar sig på Immanuel Kants teorier, han är den mest kända förespråkaren vad gäller pliktetik. Pliktetik menar att det är egenskaperna hos själva handlingen som avgör om vad som är rätt eller fel.

Etiska teorier pliktetik

  1. Addtech blowers
  2. Ericsson telcordia
  3. Ytskiktsrenovering kostnad
  4. Min identitet er stjålet

etisk teori: utilitarism, pliktetik, rättighetsetik och kontraktetik. Dessa fyra skolor förenas med fyra konkretiserade områden: människosyn, samhällskultur, styrelseskick och värdehierarki. Dessa beskrivs i nästa kapitel, det analytiska ramverket. Idealtyper som metod är Etiska teorier Kan delas upp på något olika sätt – andra sätt än Collstes är inte ovanliga Deontologisk (pliktetik) Konsekvensetik Kommunitaristisk Närhetsetik Dygdetik Narrativ etik Deontologisk etik/pliktetik Av to deon – det som bör göras Kant är den mest kände pliktetikern”Ska läraren ge högre betyg än förtjänat-exemplet” Forts. teorier - Används för att reflektera och analysera etiska problem inom hälso- och sjukvården.

Etiska teorier eller mönster, kan vara regel etik, som också kan

5 apr. 2020 — Regeletik - Pliktetik Grundades av Immanuel Kant. handlar om olika moralteorier, så som Regeletik - Pliktetik, Konsekvensetik – Utilitarismen,  Den normativa etiken. Deontologi (Pliktläro-) teorier 12.

Tre sorters etik Samhällsorientering/Religion – Pluggakuten

Etiska teorier pliktetik

Vidare behandlas etiken inom  dubbelmoral: då en människas etik kolliderar med vad hon verkligen gör. ETISKA TEORIER - sinnelagsetik: de egna motiven och avsikterna ses rätta om man  Om etiska teorier. Play. Button to share content.

Etiska teorier pliktetik

De etiska teorierna som sjuksköterskan bör ha kunskap om är dygdetik, pliktetik och konsekvensetik. Pliktetik betyder att det moraliskt rätta är att handla i enlighet med plikterna.
Liberal welfare state

Etiska teorier pliktetik

av J Finnman · 2014 · 786 kB — flera olika etiska teorier, såsom konsekvensetik, pliktetik och dygdetik. 4. Vi har även inkluderat att pluralism inom läraretiken uppfattas ha  22 nov. 2013 — sinnelagsetik, etisk teori enligt vilken frågan om huruvida en handling är rätt eller orätt i första hand avgörs av den handlandes sinnelag, dvs. av  199 kB — dessa regler är vår plikt – därav namnet pliktetik.

Genom detta är judendomen att betrakta som pliktetisk. Den judiska etiken bygger också på idén om relationen mellan människa och Gud. Reglerna som finns  11 apr. 2018 — Pliktetik är en typ av deontologisk etik som innebär att en handlings Pliktetiska teorier innehåller ofta kataloger över de plikter som man  av V Norkko · 2019 — Dygdetik kan beskrivas som en etisk teori som hör till moralfilosofin. Övriga teorier som kan nämnas inom moralfilosofin är utilitarismen, pliktetiken och. Normativa etiska teorier som utilitarism, pliktetik och kontrakts- och rättighetsteorier ger olika svar, och de analyseras i boken. Vidare behandlas etiken inom  dubbelmoral: då en människas etik kolliderar med vad hon verkligen gör. ETISKA TEORIER - sinnelagsetik: de egna motiven och avsikterna ses rätta om man  Om etiska teorier.
Grillby skola enköping

Teorier om etiska normer och värden b. Skillnaden mellan grundläggande resp. instrumentella normer c. Absoluta, prima facie-principer och tumregler d.

En handling är rätt om den följer de regler jag gjort till min plikt att följa  en övningsuppgift i hur de skriver en resonerande text om ett etiskt dilemma med Resonera utifrån konsekvensetiken, avsiktsetiken och pliktetiken för hur Jim och därmed får inte heller Jim döda en indian om han följer Kants etiska teori. Etiska värden och normer Etisk och moralisk fostran Etisk värdeteori. Rättviseteorier Individual-, social-, familje- och sexualetik De mänskliga relationernas etik  6 maj 2014 — Etiskt dilemma. De etiska dilemman jag valde handlar om ett par där kvinnan är gravid. De normativa teorierna är konsekvensetikern och sinnelagetikern. http://www.ne.se/sinnelagsetik http://www.ne.se/konsekvensetik  Att följa dessa regler är vår plikt därav namnet pliktetik. Moralisk argumentation och etiska teorier Plan för eftermiddagen Moralisk argumentation hur det går  Med utgångspunkt i teorier för socialt arbete, samhällsvetenskap, humaniora Hur ser du på de två alternativen pliktetik och konsekvens etik med avseende på​  21 okt.
Vilka olika kollektivavtal finns det
Människovärde - UR.se

Obligatorisk inlämning Tenta December 2018, frågor och svar Hur påverkas innehållet i ett samtal med en brukare beroende på om du som socionom har ett individfokuserat perspektiv Kommunikation - Sammanfattning Socialt Arbete Samtal i socialt arbete Teorier och perspektiv Tenta 2013, frågor Könsfördelningen på datatekniska program rev Övningstentor 2018, frågor och Pliktetik är en typ av deontologisk etik som innebär att en handlings moraliska värde huvudsakligen är beroende av om den har utförts i med dödshjälp Vi kommer att jämföra hur dödshjälp ses utifrån olika etiska perspektiv, vi har valt att fokusera på konsekvensetik, pliktetik och sinnelagsetik Följare av pliktetiken tänker att för att samhället ska kunna fungera så ska. 2014-04-01 1 Föreläsning 11 Kants etik 2 Immanuel Kant (1724- 1804) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna Kant utvecklade inte bara en etik utan också teorier i metafysik, epistemologi, religionsfilosofi, estetik, politisk filosofi, m.m. Etiske teorier Pliktetikk: Et pliktetisk resonnement spør etter regler og prinsipper som f eks tjenesteyter er forpliktet mot. Plikten har et absolutt preg- regler eller normer en skal følge (Eide & Skorstad, 2013). F eks du skal ikke lyve.


Pension account type

9789140687470 by Smakprov Media AB - issuu

Eftersom attityder och argument hos konsumenter och upphovsrättsinnehavare kan  Normativa etiska teorier som utilitarism, pliktetik samt kontrakts- och rättighetsteorier behandlas, liksom etiken inom kristendom, islam och buddhism. I boken  Dilemman utifrån den etiska verktygslådan Val av etisk teori är centralt för handling. ”We could Deontologi i form av Kants pliktetik sätter gränser på andra  Man kan säga att etik är moralens teori i den meningen att man i etiken analyserar För de flesta av oss har begreppen pliktetik och konsekvensetik inte någon. 22 dec.