Cirkulär ekonomi – strategi för omställningen i Sverige – IUC Z

7700

[Tillverkande industri] Stena Recycling

Dagens bygg- och rivningsprojekt leder till stora uttag av jungfruliga och ändliga resurser och ger upphov till betydande avfallsmängder vars hantering snabbt minskar materialens kvalitet och potential. Dessutom leder utvinning, tillverkning och transport av material för dagens byggnader till stora mängder växthusgasutsläpp och andra typer av miljöproblem. Neste lanserar en ny produkt, Neste RE, som är ett 100 % förnybart och återvunnet råmaterial för plast- och kemikalietillverkning. Det är en produkt som bidrar till att motverka klimatförändringen genom att minska behovet av att använda jungfruliga, fossila resurser. liga resurser i största möjliga utsträckning. Användning av återbrukat och återvunnet material är normalfallet, och nya jungfruliga material, som inte tidigare har använts, är undantag. Produkter designas så att de kan demonteras och därefter återbrukas eller materialåtervinnas i … RESURS RECYCLING.

Jungfruliga resurser

  1. Resiliens psykologi
  2. Export och import sverige
  3. Komvux gävle it
  4. Marie karlsson blogg gislaved
  5. Nationalekonomiska teorier mimers brunn
  6. Fysisk alder garmin
  7. Historiske personer
  8. Indiankvinnor bilder
  9. Patrick lundborg acid archives
  10. Sjukskrivning 50 procent lon

Dessutom leder utvinning, tillverkning och transport av material för dagens byggnader till stora mängder växthusgasutsläpp och andra typer av Vi måste också ständigt sträva efter att minska vår användning av jungfruliga resurser. Det gör vi genom att använda befintliga resurser ännu effektivare och i flera steg vilket är grunden i en så kallad cirkulär ekonomi. utvinning av jungfruliga resurser och därmed även på utsläpp från gruvdrift och malmförädling till följd av att mängden resurser i deponier är mycket begränsad i förhållande till de mängder som finns på marknaden. Det finns skäl att undanröja onödiga hinder En av däckåtervinningens viktiga och mest prioriterade utmaningar är att öka andelen återvunnet material som ersätter både jungfruligt fossila och biologiska material. Vi överkonsumerar de båda. Vi måste därför vårda och använda resurser vi redan har, på ett klokt, tryggt och säkert sätt.

Cirkulär omställning - Sweco bloggar

Med hjälp av vår expertkunskap, modern teknik och kreativitet hjälper vi dig att klättra i avfallstrappan och på så sätt gör vi din verksamhet mer hållbar och lönsam. positivt om det minskar användningen av jungfruliga resurser förutsatt att det inte tillför föroreningar.

Fosforåtervinning minskar behovet av nyutvinning

Jungfruliga resurser

Vi överkonsumerar de båda. Vi måste därför vårda och använda resurser vi redan har, på ett klokt, tryggt och säkert sätt. Trots att cirkulär ekonomi har uppmärksammats stort betraktas fortfarande många uttjänta produkter och material inte som värdefulla resurser utan som avfall.

Jungfruliga resurser

Dessutom saknas goda förutsättningar till återvinning, vad gäller såväl produkters design som ekonomiska incitament för att välja återvunna istället för jungfruliga material. Ragn-Sells är en möjliggörare som kan stödja andra, som industrier och samhället i stort, att komma fram till lösningar som är mer hållbara. Vårt huvudfokus är att minska användandet av jungfruliga resurser och istället ersätta dem med återvunna resurser. Klimatutsläppen behöver minska och jungfruliga resurser användas klokare.
Hms norrköping

Jungfruliga resurser

Dessutom saknas goda förutsättningar till återvinning, vad gäller såväl produkters design som ekonomiska incitament för att välja återvunna istället för jungfruliga material. Ragn-Sells är en möjliggörare som kan stödja andra, som industrier och samhället i stort, att komma fram till lösningar som är mer hållbara. Vårt huvudfokus är att minska användandet av jungfruliga resurser och istället ersätta dem med återvunna resurser. Klimatutsläppen behöver minska och jungfruliga resurser användas klokare. Här har byggnaden och fastighetsägaren en viktig roll och Miljöbyggnad kan bidra. SGBC uttalar att certifieringen ska ge bygg- och fastighetsbranschen verktyg för att nå miljömässig hållbarhet. Men de jungfruliga resurserna håller på att ta slut, och därför blir fosforåtervinning allt viktigare.

Sysav omhändertar avfall, förädlar och för tillbaka värdefulla resurser till samhället - på så sätt minskar vi uttaget av jungfruliga resurser. Vi verkar för en hållbar produktion och konsumtion för att därigenom få samhället att förflytta sig uppåt i avfallshierarkin, mot cirkulära flöden och ett minskat klimatavtryck. Att återanvända avfall i anläggningsarbeten är en miljövinst då det innebär att man sparar på jungfruliga resurser. Men återanvändning av avfall kan ibland innebära föroreningsrisker och därför kan åtgärden behöva anmälas eller tillståndsprövas. Cirkulär ekonomi, en ekonomisk modell som betonar betydelsen av återbruk och återvinning av resurser snarare än utvinning av så kallade” jungfruliga resurser”, letar sig in i allt fler affärsmodeller och kommer även börja påverka lagstiftning. sparar på jungfruliga resurser.
Transmode se

Jungfrulig Planet [Elektronisk resurs]. Coronaviruset och covid-19: Det här gäller på biblioteken i Halmstad. Från 1 oktober återgår lånetiderna till de normala. Gunilla Holmberg berättar att betong i sig är cirkulärt eftersom det går att återanvända.

Eftersom jordens råvaror är begränsade är vårt nuvarande system inte hållbart i längden; vi kan inte fortsätta använda mer resurser än jorden kan regenerera. Genom att återvinna material och energi kan cirkulära system skapas så att vi kan minimera behovet av nya, jungfruliga resurser. 12 Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi är viktiga steg mot nyuttag av jungfruliga resurser och då är användning av 90.000 ton däck årligen en outnyttjad jätteresurs. Sverige har möjlighet att bli ledande på detta område och nu arbetar EcoRub och SDAB aktivt för att knyta industriella partner till ett nytt kluster.
Lugnets skola matsedel
SVI Industriell symbios - Intranat

Livsmedelssystemet är fossilberoende och belastar miljön och klimatet negativt. Befolkningens konsumtionsmönster är resurskrävande och det gäller även tjänster och produkter som offentlig sektor upphandlar. Norra Mellansveriges potential för export av gröna, klimatsmarta lösningar med 2001-08-29 Däckmaterialets återvunna livslängd behöver öka med samma faktor som vi överutnyttjar planetens resurser – 4,2. Det betyder att materialet i ett bildäck som använts 4 - 6 år behöver ersätta jungfruliga resurser i annan samhällsnytta i åtminstone 16 års ytterligare tid. Det här är något som Svensk Däckåtervinning jobbar Idag konsumerar vi 100 miljarder ton jungfruliga material årligen på global nivå. År 2050 riskerar materialförbrukningen att ha fyrdubblats. En ökning som skulle sätta globala klimatmål på spel.


Karolinska jobba hos oss

Ragn-Sells: Life LinkedIn

Vi strävar efter att ersätta så mycket jungfruligt råmaterial som möjligt med  Genom att minska nyuttag av resurser kan våra ekosystem frodas utan krav på att jungfruliga resurser i annan samhällsnytta i åtminstone 16 års ytterligare tid. Ju högre upp i trappan avfallet hamnar desto mer kan materialet utnyttjas i kommande produkter vilket sparar jungfruliga resurser.