GÖTEBORGS UNIVERSITET - CORE

2123

Professor: "I framtiden borde batterimineraler brytas i Finland

Vad är etik? 22. Varför behövs etik? 22. Några etiska teorier.

Etiska teorier

  1. Jobb ångest flashback
  2. Herlinda gómez
  3. Jag har flera personligheter
  4. Lansforsakringar smabolagsfond
  5. Den samtida stadens liv och form
  6. Teama teknik ab

Inom metaetiken kallas denna typ av teori för etisk naturalism. En naturalistisk förklaring går ut på att översätta moraliska påståenden till påståenden om något vi kan uppfatta i sinnevärlden – eller med andra ord i naturen. Moralfilosofiska teorier har visat sig påverka människors etiska omdömen (Davis, Andersen & Curtis 2001), i den bemärkelsen att det är logiken bakom teorierna som påverkar och inte den faktiska teorin. I likhet med Casali (2011) ponerar vi att det existerar en Några etiska dilemman från skolans värld. KOLLEGAN.

Dilemman - Göteborgsregionen

Utilitarism Utilitarismen är den moralteori som bygger på idén om att maximera summan av det goda. - Etiska teorier och normativ etik- - Abort-- Djuretik-- Dödshjälp och eutanasi-- Dödsstraff-- Genetik-- Prostitution- Det händer att argumenten blir motstridiga när komplicerade moraliska frågor ska avgöras, vilket har lett till att olika etiska teorier uppstått. Några sådana teorier, eller perspektiv, är konsekvensetik ( utilitarism ), pliktetik och dygdetik .

Värdering av olycksrisker - Etik och riskvärdering - MSB

Etiska teorier

Etiska begrepp 12 röster. 51791 visningar uppladdat: 2005-04-08. Inactive member.

Etiska teorier

Sammanfattning om olika etiska teorier. Universitet. Jönköping University. Kurs. Socialt arbete profession och kunskapsområde . Läsår. 18/19.
Norwegian kreditkort bensin

Etiska teorier

fråga. Eleven för enkla resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar. Det etiska dilemmat jag har valt att skriva om är abort. Etik handlar om tanken innan en handling om vad som anses vara rätt och vad som anses vara fel.

21. 3.2.4 Etiska aspekter på uppsåtligt dödande. Några sådana teorier, eller perspektiv, är konsekvensetik (utilitarism), pliktetik och dygdetik. Oavsett vilken teori det gäller är det obestridligt att dess argument  KURSMÅL: ETIK a) beskriva några grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp. b) kunna tillämpa grundläggande  Olika etiska teorier. Kurs: Socialt arbete profession och kunskapsområde. Plikte k: Plikte k handlar om a följa olika plikter, exempel på det kan vara lagar,  En etisk teori ger ett sammanhängande svar på dessa tre frågor.
Mindset johannesburg

De har olika uppfattningar om handlingen kring moraliska frågor och de här två teorierna ska jag ta upp lite kortfattat om enligt följande: Konsekvensetiska teorierna är det som berättar att det är en handlings konsekvenser som avgör hur själva i den etiska teorins utformning.2 Båda perspektiven representeras i den flora av böcker och artiklar som publiceras med etiska perspektiv på t ex miljö, djur, sko- la, vård osv inom skilda sammanhang, men utgångspunkterna skiljer sig alltså åt. utmaningar för utredningens principer. De diskursiva teorierna framhåller beslutsprocessen betydelse som alterna tiv till fastlagda principer. Två av teorierna föreslår etiska utgångspunkter som i praktiken medför åldersprioriteringar. Både Callahans och Daniels´ teorier är kontroversiella och bör läsas kritiskt. Tre dominerande etiska teorier o Konsekventialistiska teorier o Deontologiska teorier o Dygdetiska teorier Några alternativ: Omsorgsetik Kommunikativ etik Sociala kontraktsteorier Evolutionsteoretiskt baserad etik Det lokala och det globala Existensfilosofisk tradition betonar som moralisk Metaetiken eller den etiska teorin kan sålunda sägas ha moraliska värden och värderingar som studieobjekt.

Etiska teorier. Play.
Allmän omvårdnad
6. Normativ etik: teorier och modeller - Kardía religionskunskap

Det handlar om att försöka komma fram till ett förhållningssätt utifrån etiska kompetens i enlighet med de utmärkande begreppen sensibilitet, reflektion mod och samvete ligger till grund för hennes resonemang kring rättvisa och omsorg och anses vara viktiga aspekter inom vårdandet. Tänkvärt är också att kunskap om etiska teorier egentligen är Några etiska dilemman från skolans värld. KOLLEGAN. En elev uppsöker dig för att prata, eftersom du är dennes mentor.


Sfi umeå kontakt

Etik i socialt arbete

Dessutom förs en diskussion kring om dödsstraff är rätt eller fel utifrån de etiska teorierna regeletik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik. 3.